Mentale veiligheid verdient net zoveel aandacht als fysieke veiligheid tijdens de voorbereiding van opleiding en training.

* Privacybeleid: je informatie is 100% veilig

Mentale veiligheid is een cruciaal onderdeel van de voorbereiding en uitvoering van opleidingen en trainingen van mensen in traumagevoelige beroepen. Juist tijdens deze activiteiten kunnen mensen teruggebracht worden naar eerdere ervaringen die niet goed verwerkt zijn en de impact hiervan op de deelnemers kan groot zijn!

“Woorden hebben impact.”
Paul Weyling

Noplay

Aandacht voor fysieke veiligheid tijdens opleidingen en trainingen is belangrijk en algemeen aanvaard. De ‘noplay’ procedure is bij velen een bekend middel om direct aandacht te vragen voor een onveilige situatie of letsel bij een deelnemer.

“Tijdens een oefening raken mensen opgesloten, zji ging letterlijk door het oog van de naald. De reactie van de mentor: ‘Als je hier niet tegen kan moet je lekker een andere baan zoeken’
zorgde ervoor dat ik de rest van mijn loopbaan vond dat ik overal tegen moest kunnen!”

Opleidingen en trainingen geven dezelfde reactie als het echte werk

Wat niet als gewoon wordt gezien is het waarborgen van mentale veiligheid tijdens trainingen en opleidingen. Dat is best bijzonder want veel activiteiten in het kader van opleiden en oefenen bevatten ingrediënten die mensen terugbrengt bij eerdere ervaringen. Ervaringen die zij niet altijd als hebben ervaren en die nog niet goed verwerkt zijn. Dit kan net zoveel impact hebben als fysiek letsel en verdient daarom net zoveel aandacht in de voorbereiding van een opleiding of training.

“Mentaal bewust werken doe je samen, laagdrempelig en op de juiste wijze.”
Jasper Weyling

Mentale veiligheid verdient net zoveel aandacht als fysieke veiligheid

Mentale veiligheid verdient om deze reden net zoveel aandacht als fysieke veiligheid tijdens de voorbereiding, organisatie en uitvoering van een opleidings- of trainingsactiviteit. Kennis van mentale processen en het herkennen van reacties die laten zien dat iemand een reactie ervaart die niet passend is bij de situatie is cruciale kennis voor docenten, instructeurs, waarnemers en andere betrokkenen.

Mentaal veiligheidsplan

Om mentale veiligheid een goede positie te geven in de voorbereiding van opleidingen of trainingen is door ons een mentaal veiligheidsplan opgesteld. Hiermee kan:

 • Een inschatting gemaakt worden van de mentale impact die aan een activiteit is verbonden.
 • Bepaald worden aan welke vereisten het begeleidingsteam moet voldoen om tijdig een interventie te
  kunnen doen.
 • De verantwoordelijkheid voor de mentale veiligheid worden vastgelegd. Zowel van de deelnemer als het
  begeleidingsteam.
 • Wat er georganiseerd is bij het ontstaan van een ‘mentale no play’.

Onze principes

Wij geloven dat uw organisatie en uw medewerkers alleen mentaal sterk kunnen zijn en blijven als er ook begrepen wordt dat dit niet altijd zo kan zijn. Als er gezien en gevoeld wordt als mensen even oké zijn. Daarom willen wij het taboe doorbreken op het ontstaan en hebben van mentale klachten in organisaties waar mensen werken die naar voren stappen als anderen weglopen. Een organisatie waar iedereen naar kijkt als niemand het meer weet. Die mensen helpen tijdens de moeilijkste momenten in hun leven of wanneer er grote maatschappelijke schade dreigt te ontstaan. Om die medewerkers te kunnen bijstaan voor, tijdens en na ingrijpenede werk gerelateerde gebeurtenissen hebben we het mentaal veiligheidsplan ontwikkeld.

Wat wij doen

Wij maken organisaties, opleiders en trainers bewust van de mentale effecten die aan een opleiding of training verbonden kunnen zijn. Wij leren hen hoe mentale processen verlopen bij de deelnemers en hoe reacties herkend kunnen worden. Wij leren hoe het mentale veiligheidsplan op goede wijze gebruikt kan worden en leveren hiermee een bijdrage aan het verhogen van de veiligheid tijdens opleidingen en training en de zorg en aandacht voor deelnemers die klachten ervaren voor, tijdens en na een activiteit.

De voordelen van onze workshop voor trainers en opleiders zijn:

 • Voorafgaande aan de activiteit reeds een duidelijk beeld van de mogelijke mentale effecten van een opleiding of training.
 • Een oefenstaf die voorbereid is op deze effecten en deze kan herkennen.
 • Duidelijke afspraken en procedures om mensen die een mentale reactie ervaren goed op te kunnen vangen en te begeleiden.
 • Voorafgaande aan de oefening afstemming over de opvang van medewerkers na afloop van de opleiding of training.

* Privacybeleid: je informatie is 100% veilig

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze pagina zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze pagina, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

Ok