Voor instructeurs, trainers en docenten

Mentale veiligheid is een cruciaal onderdeel voor mensen in hoog risico beroepen. Goede begeleiding en coaching is hierin van essentieel belang.

Noplay

Aandacht voor fysieke veiligheid tijdens opleidingen en trainingen is belangrijk en algemeen aanvaard. De ‘noplay’ procedure is bij velen een bekend middel om direct aandacht te vragen voor een onveilige situatie of letsel bij een deelnemer.

“Tijdens een oefening raakte ik opgesloten en kroop letterlijk door het oog van de naald. De reactie van de mentor: ‘Als je hier niet tegen kan moet je lekker een andere baan zoeken’. Dit zorgde ervoor dat ik de rest van mijn loopbaan vond dat ik overal tegen moest kunnen!”

Mentale veiligheid tijdens trainingen en opleidingen

Wat nog niet als gewoon wordt gezien is het waarborgen van mentale veiligheid tijdens trainingen en opleidingen. Terwijl veel activiteiten ingrediënten bevatten die mensen terugbrengt bij eerdere ervaringen. Ervaringen die zij niet altijd als positief ervaren hebben en (nog) niet goed verwerkt zijn. Dit kan minstens zoveel impact hebben als fysiek letsel en verdient daarom net zoveel aandacht in de voorbereiding van een opleiding of training.

“Mentaal bewust werken doe je samen, laagdrempelig en op de juiste wijze.”

Mentale veiligheid verdient net zoveel aandacht als fysieke veiligheid

Mentale veiligheid verdient meer aandacht tijdens de voorbereiding, organisatie en uitvoering van een opleidings- of trainingsactiviteit. Kennis van mentale processen en het herkennen van afwijkende reacties is cruciaal voor docenten, instructeurs, waarnemers en andere betrokkenen.

Mentaal veiligheids­plan

Om mentale veiligheid een goede positie te geven in de voorbereiding van opleidingen of trainingen is door ons een Mentaal Veiligheidsplan opgesteld. Hierna kan je:

De voordelen van onze workshop voor trainers en opleiders:

Mail ons voor informatie of het boeken van een workshop