Voor organisaties

PTSS gerelateerde klachten

Herkenning, erkenning en ondersteuning zijn belangrijke pijlers voor een goede opvang van medewerkers met PTSS gerelateerde klachten voortkomend uit trauma gevoelige werkgerelateerde gebeurtenissen. Als pijlers goed zijn ingevuld kan de kans op langdurige uitval of zelfs verlies van medewerkers sterk worden beperkt.

Om uitval of zelfs verlies te voorkomen is door ons het Mentaal Veiligheidsplan ontwikkeld. Het plan staat vol onmisbare tips voor de organisatie van oefeningen.

Uitval van medewerkers voorkomen?

“Mentaal bewust werken doe je samen, laagdrempelig en op de juiste wijze.”

Openheid over de mentale impact van het werk

Het is niet normaal wat medewerkers binnen jouw organisatie meemaken. Het komt voor dat zij, soms met gevaar voor eigen leven, hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Het is belangrijk dat deze heftige ervaringen gedeeld kunnen worden. 

Dat begint met het creëren van een cultuur waarin open en eerlijk over de mentale impact van het werk gesproken kan worden. Want het hoort wel bij je werk, maar het is niet normaal. 

Voorkom escalatie 

Zonder drempels, zodat tijdige hulp van collega’s of professionals gewaarborgd is. Zo voorkomen we escalatie en zorgen we dat deze belangrijke mensen voor jouw organisatie en de maatschappij behouden blijft. 

Workshops voor hoog risico beroepen

De voordelen van onze workshop:

Zonder moeilijke termen en theorieën, direct toepasbaar.

Gericht op wat jij vandaag nog kan doen voor jezelf, collega’s en directe omgeving

Op basis van echte verhalen.

Wil je meer weten over de workshop?

De workshops van Mentaal Bewust worden gegeven en zijn gemaakt door mensen die zelf in de praktijk hebben ervaren wat werken in een trauma gevoelig beroep betekent op het moment zelf, kort erna en op de lange termijn.